top of page

Raport bezpieczeństwa kosmetyku - czy musisz go posiadać wprowadzając nowy produkt na rynek?

Na rynku kosmetycznym obserwujemy trendy, które mają spowodować lepsze nawilżenie czy upiększenie naszej skóry, mają przysłużyć się środowisku i rosnącej świadomości konsumenckiej w temacie składów kosmetycznych. Coraz częściej przy zakupie kosmetyku zwracamy uwagę na listę składników INCI, wyniki badań klinicznych, naturalność składników i claimy marketingowe. Zwracamy uwagę jakie kluczowe składniki aktywne zostały zastosowane.

Na rynku pojawiają się coraz to nowsze kosmetyki o lepszym działaniu. Coraz więcej marek chwali się naturalnym i/lub wegańskim składem produktu. Rosnąca świadomość konsumentów sprawia, że tego typu deklaracje muszą być potwierdzone właściwymi certyfikatami (np. Vegan Society, Cruelty Free and Vegan czy Ecocert). Każdy wprowadzany nowy kosmetyk musi przejść szereg badań zanim znajdzie się na półce sklepowej - by wykazać, że jest bezpieczny.


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 każdy produkt kosmetyczny wprowadzany na rynek powinien być bezpieczny dla zdrowia ludzi w normalnych lub dających się przewidzieć warunkach stosowania. Za zapewnienie bezpieczeństwa kosmetyku odpowiedzialna jest osoba wprowadzająca go do obrotu. Dokumentem, który potwierdza bezpieczeństwo stosowania kosmetyku jest raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego.


Zgodnie z wymogami prawa raport oceny bezpieczeństwa składa się z dwóch części. Cześć pierwsza raportu ma na celu wykazanie, że produkt jest bezpieczny. W tej części zawarte są informacje takie jak:

  • jakościowy i ilościowy skład produktu kosmetycznego (skład INCI, funkcja poszczególnych składników kosmetyku),

  • właściwości fizyczne, chemiczne, stabilności kosmetyku w dających się racjonalnie przewidzieć warunkach przechowywania,

  • wyniki testów mikrobiologicznych oraz ocenę mikrobiologiczną zastosowanych surowców i kosmetyku gotowego,

  • ocenę jakości surowców stosowanych do produkcji kosmetyków - ich czystość, obecność zanieczyszczeń,

  • opis właściwości materiału opakowania kosmetyku,

  • narażenie na działanie poszczególnych składników produktu kosmetycznego,

  • profil toksykologiczny wszystkich składników kosmetyku,

  • dane dotyczące działania niepożądanego lub ciężkiego działania niepożądanego,

  • dodatkowe informacje o produkcie kosmetycznym - np. badania z udziałem probantów.

Druga część raportu bezpieczeństwa kosmetyku stanowi ocenę bezpieczeństwa produktu. Osoba przeprowadzająca ocenę - safety assessor - uwzględnia w rozumowaniu wszystkie zagrożenia w odniesieniu do kosmetyku i narażenia na nie.


Dlaczego raport oceny bezpieczeństwa przy wprowadzeniu na rynek produktu jest konieczny? Ponieważ zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o produktach kosmetycznych wprowadzany do obrotu kosmetyk musi być bezpieczny. Niespełnienie tego wymogu podlega wysokiej karze pieniężnej.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page