top of page

Rola Safety Assessora przy wprowadzaniu kosmetyku na rynek

Kluczowym elementem przy wprowadzaniu nowego kosmetyku do obrotu na terenie Polski i innych państw Unii Europejskiej jest sporządzenie oceny bezpieczeństwa kosmetyków. Procedury tej dokonuje Safety Assessor, którego rola przy wprowadzaniu kosmetyku na rynek jest ogromna, gdyż poświadcza on bezpieczeństwo kosmetyków i decyduje czy dany produkt może być wprowadzony do obrotu.

Specjalista przeprowadza ocenę bezpieczeństwa kosmetyku w oparciu o:

  • skład produktu (ilościowy i jakościowy),

  • wyniki badań laboratoryjnych gotowego produktu kosmetycznego (m.in. testy mikrobiologiczne, testy konserwacji, testy kompatybilności masy z opakowaniem, testy dermatologiczne, czy testy aplikacyjne prowadzone na probantach),

  • dane toksykologiczne z baz danych.

Sporządzenie raportu bezpieczeństwa obejmuje następujące czynności:

  • ocena składu INCI z odpowiednimi przepisami prawa,

  • ocena toksykologiczna wszystkich składników produktu gotowego,

  • ocena narażenia na poszczególne składniki kosmetyku,

  • ocena ryzyka na podstawie składu kosmetyku,

  • analiza wyników przeprowadzonych badań dla produktu gotowego,

  • wyciągniecie wniosków z przeprowadzonej oceny bezpieczeństwa - stwierdzenie, czy produkt kosmetyczny jest bezpieczny dla konsumenta.


Raport o bezpieczeństwie tworzony jest w ścisłej współpracy producenta kosmetyków i Safety Assessora i podlega weryfikacji przez urzędy.

Nieraz dochodzi do sytuacji, że wymagana jest aktualizacja raportu bezpieczeństwa. Aktualizacja raportu oceny bezpieczeństwa jest niezbędna w wyniku zmian w przepisach prawnych, pojawienia się nowych danych toksykologicznych, które mogły wskazywać na niebezpieczeństwo związane ze stosowaniem kosmetyku. Aktualizacja oceny bezpieczeństwa kosmetyków jest także konieczna w wyniku wprowadzenia zmian w recepturze, zmian w użytkowaniu danego produktu lub w następstwie nasilenia się częstotliwości występowania działań niepożądanych.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page