top of page

Wprowadzenie produktu kosmetycznego do obrotu


Małe firmy kosmetyczne, które dopiero zaczynają działać w branży, jaki i te, które działają w branży kosmetycznej od wielu lat często zadają sobie pytania: jak sprzedawać kosmetyki, by działać zgodnie z prawem? Jakie wymagania należy spełnić? Czy trzeba wykonać badania produktów kosmetycznych oraz ocenę bezpieczeństwa kosmetyków?

Pierwszym krokiem jest określenie czy produkt, który niebawem będzie na półkach sklepowych jest na pewno kosmetykiem. Zgodnie z definicją podaną w Rozporządzeniu (WE) nr 1223/2009 „produkt kosmetyczny” oznacza każdą substancję lub mieszaninę przeznaczoną do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego (naskórkiem, owłosieniem, paznokciami, wargami oraz zewnętrznymi narządami płciowymi) lub z zębami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu ciała.

Zgodnie z powyższą definicją produktu kosmetycznego, inne substancje lub mieszaniny, które przeznaczone są np. do spożycia, wdychania, wstrzykiwania, leczenia lub zapobiegania chorobom nie są produktem kosmetycznym. Dotyczy to szczególnie produktów farmaceutycznych lub biobójczych, które podlegają odrębnych przepisom. Produktem kosmetycznym również nie są przyrządy, które powszechnie używane są do makijażu, jak na przykład pędzle czy gąbki.

Jakie są etapy rejestracji kosmetyku?

Gdy dany produkt spełnia definicję produktu kosmetycznego, przy wprowadzaniu go do obrotu, w pierwszej kolejności ustala się osobę odpowiedzialną. Osobą odpowiedzialną jest podmiot, który gwarantuje spełnienie wszystkich obowiązków określonych w Rozporządzeniu (WE) nr 1223/2009 przez każdy wprowadzany do obrotu produkt kosmetyczny. Osobą odpowiedzialną może być dystrybutor, producent lub importer kosmetyków.

Kolejnym etapem jest wykonanie licznych badań mających na celu potwierdzenie bezpieczeństwa kosmetyku oraz ocena bezpieczeństwa kosmetyków, która prowadzona jest przez specjalistę - Safety Assessora. Specjalista ds. bezpieczeństwa produktu kosmetycznego, czyli Safety Assessor sporządza raport z oceny bezpieczeństwa kosmetyku.

Raport bezpieczeństwa, raporty z badań kosmetyków, karty specyfikacji technicznej i karty charakterystyki surowców oraz wszelkie inne dokumenty dotyczące danego produktu kosmetycznego stanowią komplet dokumentacji. Dokumentację taką w formie papierowej lub elektronicznej podmiot odpowiedzialny powinien przechowywać oraz w razie potrzeby aktualizować, a także udostępniać ją na wniosek organów kontrolujących.

Ostatnim etapem wprowadzania kosmetyku na rynek jest rejestracja kosmetyku w europejskiej bazie notyfikacji produktów kosmetycznych: portalu CPNP.

Portal Cosmetic Products Information Portal gromadzi dane podmiotów odpowiedzialnych za dany kosmetyk oraz informacje o wprowadzonych przez dany podmiot produktach kosmetycznych. Obowiązek dokonania rejestracji w bazie CPNP spoczywa na osobie odpowiedzialnej.Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page