top of page

Jakie dokumenty są potrzebne do przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa kosmetyku?

Każdy produkt kosmetyczny wprowadzany do obrotu musi przejść szereg niezbędnych etapów oceny potwierdzających jego bezpieczeństwo. Produkt kosmetyczny podlega rygorystycznej ocenie bezpieczeństwa prowadzonej przez Safety Assessora - specjalistę ds. oceny bezpieczeństwa kosmetyków. Zgodnie z przepisami prawa Safety Assessor przygotowuje raport w oparciu o charakterystykę toksykologiczną wszystkich składników kosmetyku, ocenę ekspozycji (narażenia), ocenę ryzyka oraz uwzględniając wyniki badań.


Jakie dokumenty są niezbędne, aby móc przeprowadzić ocenę bezpieczeństwa?

 • receptura produktu kosmetycznego (skład jakościowy i ilościowy z podaną zawartością procentową), skład INCI, numery barwników wg. Colour Index (nr CI), nr CAS;

 • dla wszystkich surowców karty charakterystyki (MSDS);

 • dla kompozycji zapachowej, jeśli została użyta w kosmetykach konieczne jest oświadczenie producenta kompozycji zapachowej, że jest ona zgodna z zaleceniami IFRA (dodatkowo konieczne jest dostarczenie wykazu alergenów);

 • dla barwników – zaświadczenie, że barwnik spełnia kryteria czystości zgodnie z Rozporządzeniem Komisji 95/45/WE z 26 lipca 1995r.;

 • oświadczenie o braku substancji CMR kategoria 1A i 1B oraz kategoria 2 w rozumieniu części 3 załącznika VI do Rozporządzenia (WE) 1272/2008;

 • projekt etykiety lub informacje dotyczące produktu kosmetycznego (nazwa kosmetyku, sposób i miejsce stosowania, działanie, grupa docelowa - np. dzieci/osoby dorosłe);

 • jeśli kosmetyk dostępny jest już na rynku wymagane jest również oświadczenie o braku doniesień o działaniach niepożądanych;

 • dla opakowań – informacja o tworzywie, z którego zostało wykonane opakowanie (pojemnik i zamknięcie), dokument dopuszczenia do używania w produktach kosmetycznych (dotyczy opakowań kosmetycznych);

 • wyniki badań laboratoryjnych (w zależności od rodzaju kosmetyku mogą być to badania mikrobiologiczne, kompatybilności kosmetyku z opakowaniem, testy konserwacji) i dermatologicznych;

 • oświadczenie o metodzie produkcji zgodnej z GMP;

 • Oświadczenie o nietestowaniu na zwierzętach gotowego kosmetyku oraz surowców używanych do produkcji.

Modyfikacja składu kosmetyku narzuca na osobę odpowiedzialną obowiązek wykonania nowej oceny bezpieczeństwa. Po opracowaniu raportu z oceny bezpieczeństwa kosmetyków, należy nowo wprowadzany na rynek produkt zarejestrować w portalu CPNP (cosmetic product notification portal).

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page