top of page

Badania wyrobów kosmetycznych przed wprowadzeniem na rynek - dlaczego są tak istotne?


Półki sklepowe uginają się pod ciężarem wszelkiego rodzaju kremów, balsamów, peelingów, szminek, fluidów, perfum, dezodorantów. Firmy kosmetyczne każdego roku wprowadzają coraz to nowsze produkty, rozszerzając swoje kosmetyczne portfolio. Jednak aby wyrób kosmetyczny mógł trafić do sklepów, musi przejść szereg badań, by zapewnić bezpieczeństwo jego stosowania. Bezpieczeństwo wyrobów kosmetycznych jest niezmiernie ważne dla nas konsumentów, a za jego zapewnienie odpowiedzialni są producenci, dystrybutorzy oraz importerzy.

Nowo wytwarzane produkty podlegają rygorystycznym badaniom, które mają potwierdzić, że kosmetyk spełnia określone wymagania. Odpowiednie badania regulowane przepisami prawa, są niezbędnymi do wprowadzenia nowego produktu na rynek Europejski. Zgodnie z wymogami prawa osoba odpowiedzialna za wprowadzenie kosmetyku na rynek zobowiązana jest do wykonania badań:

  • czystości mikrobiologicznej produktu,

  • stopnia zakonserwowania (test konserwacji),

  • stabilności i kompatybilności masy kosmetycznej z opakowaniem,

  • oceny dermatologicznej kosmetyku,

  • badań aplikacyjnych.

Badania mikrobiologiczne kosmetyków

Badania mikrobiologiczne polegają na ocenie czystości mikrobiologicznej wyrobu kosmetycznego. Ukierunkowane są one w stronę identyfikacji oraz zabezpieczenia produktu kosmetycznego przed najbardziej niebezpiecznymi szczepami drobnoustrojów: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, i Escherichia coli. Badana jest także liczba drobnoustrojów tlenowych oraz drożdży.

Konieczność wykonania badań mikrobiologicznych powiązana jest z możliwością wywołania np. poważnych infekcji skóry i błon śluzowych przez drobnoustroje. Obecność jakichkolwiek drobnoustrojów musi być odnotowana w końcowym raporcie z badań mikrobiologicznych.


Test konserwacji kosmetyku

Ocena stopnia zakonserwowania produktu kosmetycznego (tzw. Challenge Test) ma za zadanie sprawdzenie działania układu konserwującego zastosowanego w danym kosmetyku podczas przechowywania produktu i jego używania. Prawidłowe zakonserwowanie kosmetyku jest niezmiernie ważne, by wytwarzany produkt kosmetyczny nie stał się źródłem zakażenia konsumentów.

Niemniej ważny jest wybór środka konserwującego, który zabezpiecza produkt od momentu jego wytworzenia, aż do czasu całkowitego zużycia przez konsumenta. Wybór konserwantu uzależniony jest od wielu czynników, m.in. działania w szerokim zakresie pH, dobrej rozpuszczalności w wodzie, łatwości wprowadzenia do układu, zgodności chemicznej z innymi składnikami wyrobu oraz materiałem opakowaniowym.

Dobór środka konserwującego do produktu kosmetycznego nie może opierać się tylko na danych literaturowych. By mieć pewność, że zastosowany konserwant wykazuje jak najlepsze działanie, konieczne staje się przeprowadzenie testów zakonserwowania.


Testy stabilności i kompatybilności masy kosmetycznej z opakowaniem

Testy stabilności i kompatybilności masy kosmetycznej z opakowaniem prowadzone są w różnych temperaturach. Mają na celu potwierdzenie, że masa kosmetyczna jest stabilna pod wpływem działania temperatury i nie zmienia swoich właściwości w wyniku oddziaływania z opakowaniem. Badania te powinny wykazać, że kosmetyki nie zmieniają znacząco swoich właściwości w trakcie codziennego użytkowania.


Testy dermatologiczne

W przypadku niektórych składników kosmetyków, zarówno pochodzenia naturalnego jak i syntetycznego, może dojść do wystąpienia reakcji alergicznej. Do substancji najczęściej powodujących reakcje alergiczne należy zaliczyć kompozycje zapachowe, barwniki oraz konserwanty. Testy dermatologiczne przeprowadza się na określonej grupie osób testujących, a ich celem jest wykluczenie wszelkich niepożądanych działań kosmetyku.


Testy aplikacyjne

Badania kosmetyków obejmują również testy aplikacyjne, które prowadzone są na grupie ochotników, którzy wykazują wady i zalety kosmetyku podczas jego stosowania. Badania aplikacyjne mają na celu potwierdzenie lub zaprzeczenie, że właściwości produktu kosmetycznego są adekwatne do opisu marketingowego umieszczonego na opakowaniu kosmetyku.


Raport oceny bezpieczeństwa

Przed wprowadzeniem produktu kosmetycznego na rynek konieczne jest przeprowadzenie kompleksowej oceny bezpieczeństwa produktu przez Safety Assessora. Ocena bezpieczeństwa kosmetyków jest wieloetapową procedurą, która obejmuje analizę danych toksykologicznych dla poszczególnych składników kosmetyku oraz wyniki badań wykonane dla produktu kosmetycznego. Ocena bezpieczeństwa, chodź jest złożoną procedurą ma na celu zapewnienie, że wprowadzany do obrotu produkt kosmetyczny nie spowoduje zmian skórnych i nie doprowadzi do choroby.

Badania kosmetyków przed wprowadzeniem ich na rynek odgrywają bardzo ważną rolę, ostatecznie przyczyniając się do zadowolenia konsumentów. Spełnienie regulowanych normami i przepisami prawa odpowiednich wymagań daje konsumentom pewność, że produkt znajdujący się na sklepowej półce jest dla nas w pełni bezpieczny i można z niego korzystać bez najmniejszych obaw.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commenti


I commenti sono stati disattivati.
bottom of page