top of page

Oznaczenia na kosmetykach - etykieta i opakowanie zewnętrzne

Żadna z informacji, którą znajdziesz na opakowaniu kosmetyków nie jest przypadkowa. Informacje, które obowiązkowo powinny się znaleźć na etykiecie regulowane są przepisami prawa. Informacje dotyczące obowiązkowych danych na etykiecie zawarte są w rozporządzeniu kosmetycznym 1223/2009/WE. Jednak na etykietach znajdują się również informacje dodatkowe - nieobowiązkowe.

Na etykiecie kosmetyków znajduje się wiele informacji, ostrzeżeń czy różnego rodzaju symboli. Zawsze są również informacje o produkcie, podana jest nazwa produktu i jego działanie.


Jakie informacje powinny znaleźć się na etykiecie kosmetyku?


1. Nazwa i adres firmy lub osoby odpowiedzialnej

 • informacje te mogą zostać skrócone, jeśli umożliwiają identyfikację producenta lub importera oraz jego adresu. Jeśli osoba odpowiedzialna decyduje się na umieszczenie kilku adresów, to jeden z nich powinien zostać podkreślony. W ten sposób wyróżnia się adres pod którym przechowywana jest cała dokumentacja produktu kosmetycznego, w tym raport oceny bezpieczeństwa kosmetyków.

 • w przypadku produkcji kosmetyku poza UE obowiązkowe jest także podanie nazwy państwa, w którym kosmetyk jest produkowany.

2. Ilość kosmetyku w opakowaniu

 • ilość kosmetyku podaje się najczęściej w gramach lub mililitrach.

 • nie jest wymagane podawanie ilości dla jednorazowych kosmetyków, próbek oraz kosmetyków o pojemności mniejszej niż 5g lub 5ml.

3. Data minimalnej trwałości lub znak "otwartego słoiczka" PAO

 • wymagana dla produktów kosmetycznych o dacie ważności krótszej niż 30 miesięcy (wyjątek stanowią produkty jednorazowe, oraz produkty w formie aerozolu, produkty niskiego ryzyka mikrobiologicznego).

 • dla produktów wielokrotnego użytku symbol PAO określa czas po otwarciu, jaki gwarantuje odpowiednią trwałość składników kosmetyku.

4. Składniki produktu

 • wszystkie kosmetyki muszą na etykiecie (lub ulotce) mieć podany skład według INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).

 • składniki podaje się według malejącej zawartości w produkcie gotowym.

5. Ostrzeżenia

 • obecność ostrzeżeń wynika z obecności określonych składników. W przypadku produktów aerozolowych, może być konieczne umieszczenie napisu "produkt łatwopalny".

6. Numer partii

 • umieszcza się na etykiecie lub opakowaniu zewnętrznym. Podanie numeru partii ma na celu identyfikację produktu kosmetycznego.

7. Funkcja produktu kosmetycznego

 • podanie funkcji nie jest konieczne jeśli wynika z prezentacji produktu kosmetycznego.


Wymagania w odniesieniu do kosmetyków są regulowane przez następujące dokumenty:
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page