top of page

Rejestracja kosmetyków - czy jest konieczna?


Na osobę odpowiedzialną za wprowadzenie produktu kosmetycznego do obrotu nałożone są liczne obowiązki. Spełnienie wszystkich obowiązków przy wprowadzaniu nowego kosmetyku na rynek jest gwarancją bezpieczeństwa dla nas - konsumentów. Wszelkie wymagania zestawione są w Rozporządzeniu kosmetycznym 1223/2009 oraz w licznych aktach prawnych. Często spełnienie wszystkich wymagań dla osoby odpowiedzialnej stanowi nie małe wyzwanie.

Rejestracja kosmetyków na rynek Unii Europejskiej regulowana jest przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1223/2009/WE z dnia 30 listopada 2009 r.

Rozporządzenie to zawiera zbiór wymagań prawnych dotyczących produktów kosmetycznych. W rozporządzeniu zawarte są wymagania dotyczące składu kosmetyku, oznakowania, wytwarzania zgodnie z GMP, wymaganej dokumentacji a przede wszystkim bezpieczeństwa kosmetyków, który będzie dystrybuowany w krajach Unii Europejskiej. Każdy wprowadzany do obrotu produkt musi posiadać kompletną dokumentację, a także szereg badań, które potwierdzą jego bezpieczeństwo stosowania i będą zgodne z wszystkimi wymogami prawa.

Ponadto należy mieć na uwadze, że osoba decydująca się na sprowadzanie kosmetyków produkowanych poza granicami UE jest w pełni odpowiedzialna za jego bezpieczeństwo oraz zobligowana jest do spełnienia wymogów prawnych. Zatem osoba odpowiedzialna, mimo tego, że nie jest producentem kosmetyków musi posiadać dokumenty potwierdzające bezpieczeństwo kosmetyków w tym raport z oceny bezpieczeństwa kosmetyku.


Po spełnieniu wszelkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktu kosmetycznego, kolejnym krokiem jest rejestracja kosmetyku. Aby kosmetyk mógł być sprzedawany musi on być zarejestrowany w bazie CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) prowadzonej przez Komisję Europejską. Notyfikacja w bazie CPNP powinna być wykonana przed wprowadzeniem kosmetyku do obrotu. Należy pamiętać, że notyfikacja w CPNP nie stanowi potwierdzenia bezpieczeństwa kosmetyku i nie jest potwierdzeniem spełnienia wymagań zestawionych w rozporządzeniu kosmetycznym. Przed rejestracją kosmetyku należy pamiętać o wykonaniu niezbędnych badań dla danego produktu kosmetycznego, o ocenie (raporcie) bezpieczeństwa kosmetyku oraz odpowiednich treściach na etykiecie.Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


bottom of page