top of page

Skład INCI kosmetyków

Kosmetyki dostępne na rynku europejskim podlegają odpowiednim przepisom prawnym, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom. Każdy produkt kosmetyczny na opakowaniu zawiera wiele cennych informacji, wskazujących na jego sposób użycia, właściwości, czy informacje wskazujące producenta, numer partii i datę ważności kosmetyku. Obowiązkową informacją, która musi znaleźć się na etykiecie/opakowaniu kosmetyku jest jego skład INCI.

Skrót INCI pochodzi od słów International Nomenclature of Cosmetic Ingrediens. Międzynarodowa Nomenklatura Surowców Kosmetycznych powstała w celu ujednolicenia nazewnictwa substancji używanych w produkcji kosmetyków. System nazewnictwa kosmetyków INCI obowiązuje w krajach Unii Europejskiej, a także w wielu innych państwa spoza Unii. Skład INCI kosmetyków opisuje substancje stosowane w kosmetykach za pomocą angielskich nazw związków chemicznych oraz łacińskich nazw roślin. Dzięki ujednoliconemu nazewnictwu INCI można z łatwością odczytać jakie składniki zawiera dany kosmetyk, bez względu na kraj jego produkcji.

Informacje dotyczące składu poprzedzone są na opakowaniu kosmetyku określeniem "Ingredients". Składniki wymienia się w porządku malejącym, zaczynając od tych o najwyższym stężeniu. Natomiast składniki, których stężenie jest mniejsze niż 1% można wymieniać w dowolnej kolejności.

Zgodnie z rozporządzeniem kosmetycznym kompozycje zapachowe i aromatyczne określa się jako "parfum" lub "aroma". Składniki zastosowane w postaci nanomateriałów należy wyraźnie wskazać poprzez dodanie słowa "nano" po nazwie składnika. W rozporządzeniu kosmetycznym również istniej zapis dotyczący barwników, które mogą być wymienione w dowolnej kolejności po innych składnikach produktów kosmetycznych (za wyjątkiem barwników przeznaczonych do barwienia włosów).

W ramach współpracy Safety Assessor dokonuje oceny zgodności składu INCI kosmetyków z obowiązującymi przepisami prawa kosmetycznego. Oceny dokonuje pod kątem obecności substancji zakazanych lub dozwolonych w pewnych ograniczeniach (zgodnie z zał. II i III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych). Ocena zgodności obejmuje zarówno zastosowane składniki w formulacji kosmetycznej oraz ich maksymalne dozwolone stężenie.23 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page